ديدار با شركت‌كنندگان در مسابقات قرآن‌ Syyed Ali Khamenei 5 July 2011 - Farsi

  • Embed Video

8103 Views


ديدار با شركت‌كنندگان در مسابقات قرآن‌ Syyed Ali Khamenei 5 July 2011 - Farsi
  • 07-07-2011
ديدار با شركت‌كنندگان در مسابقات قرآن‌ Syyed Ali Khamenei 5 July 2011 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12866 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار... Show More >>