Rehber Seyyid Ali Hamaney İmam Ruhullah Humeyni\'nin Türbesini Ziyaret Etti. - Turkish

  • Embed Video

3822 Views


Rehber Seyyid Ali Hamaney İMam Ruhullah Humeyni\'Nin TüRbesini Ziyaret Etti. - Turkish
  • 02-02-2016