بیانات رهبر در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - Farsi

  • Embed Video

3020 Views


بیانات رهبر در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - Farsi
  • 28-04-2015
بیانات رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - Farsi