Ayatollah Ali Khamenei slams Israel in Eid sermon - 20 Sep 2009 - English

  • Embed Video

11138 Views


Ayatollah Ali Khamenei Slams Israel In Eid Sermon - 20 Sep 2009 - English
  • 20-09-2009
Ayatollah Ali Khamenei slams Israel in Eid sermon -20Sep09-