İran İslam Cumhuriyeti\\\'nin Zulme ve İstikbara Karşı Haykırışı Halkları Etkisi Altına Alıyor. - Farsi Sub

  • Embed Video

2313 Views


İRan İSlam Cumhuriyeti\\\'Nin Zulme Ve İStikbara Karşı HaykıRışı Halkları Etkisi AltıNa AlıYor. - Farsi Sub
  • 25-12-2015
İran İslam Cumhuriyeti\\\'nin Zulme ve İstikbara Karşı Haykırışı Halkları Etkisi Altına Alıyor. - Farsi Sub Turkish