برای مهتابِ به مقصد رسیده - Farsi

  • Embed Video

2074 Views


برای مهتابِ به مقصد رسیده - Farsi
  • 27-12-2019
سردار حاج علی خوش لفظ، جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس که شخصیت و کتاب خاطرات وی با عنوان «وقتی مهتاب گم شد»، در زمستان ۱۳۹۵ مورد تقدیر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر... Show More >>