نماهنگ معرفی | معادله نصر - Farsi

  • Embed Video

1185 Views


نماهنگ معرفی | معادله نصر - Farsi
  • 23-09-2019
نشریه‌ی «مسیر» وابسته به مؤسسه‌ی پژوهشی‌فرهنگی انقلاب اسلامی، به‌زودی جدیدترین ویژه‌نامه‌ی خود را با عنوان «معادله‌ نصر» منتشر می‌کند. در این ویژه‌نامه،... Show More >>