فاتحانہ زندگی | ولی امر مسلمین سید علی خامنہ ای حفظہ اللہ | Farsi Sub Urdu

  • Embed Video

808 Views


فاتحانہ زندگی | ولی امر مسلمین سید علی خامنہ ای حفظہ اللہ | Farsi Sub Urdu
  • 10-10-2020
ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے ولی امرِ مسلمین سید علی خامنہ ای حفظہ اللہ دفاعِ مقدس یعنی آٹھ سالہ ایران و عراق کے درمیان جنگ جو کہ درحقیقت دنیا کی تمام عَالَمی... Show More >>