جوان مجاهد امروز، از اصحاب پیامبر(ص) بالاتر است - Sayyed Ali Khamenei - Fa

  • Embed Video

1643 Views


جوان مجاهد امروز، از اصحاب پیامبر(ص) بالاتر است - Sayyed Ali Khamenei - Fa
  • 27-12-2019
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای جلسه درس خارج فقه روز یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ به بیان و شرح حدیثی درباره رجحان و برتری افرادی که بدون دیدن پیامبر اعظم صلی‌الله‌ علیه و... Show More >>