پیام رادیویی آیت الله خامنه ای به ملت ایران در پی تجاوز رژیم بعث عر

  • Embed Video

1319 Views


پیام رادیویی آیت الله خامنه ای به ملت ایران در پی تجاوز رژیم بعث عر
  • 29-09-2019
ساعاتی پس از بمباران فرودگاه مهرآباد توسط رژیم صدام، حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان نماینده حضرت امام خمینی پیامی را خطاب به ملت ایران بصورت رادیویی تلفنی صادر می... Show More >>