Fjalimi i Liderit mbi shehadetin e Imam Aliut a.s. (Persian sub Albanian)

  • Embed Video

5914 Views


Fjalimi I Liderit Mbi Shehadetin E Imam Aliut A.S. (Persian Sub Albanian)
  • 05-01-2011
Fjalim i Liderit Suprem i Revolucionit Islamik, Ekselenca dhe Hiresia e Tij, Hz. Ajetullah el Udhma Ali el Khamenei, mbi martirizimin e Prijesit te besimtareve Imam Aliut a.s..
Channels:
Tags:
, , , , , , ali, , , , , , , khamenei, , , , , , , lideri, , , , , , , suprem, , , , , , , revolucioni, , , , , , , islamik, , , , , , , iran, , , , , , , iranijan, , , , , , , shiit, , , , , , , ehlibejti, , , , , , , feja, , , , , , , besimi, , , , , , , islami, , , , , , , prijes, , , , , , , udheheq,