[Bosnian] Hajj Message 2015 - Poruka lidera IR. Irana povodom ovogodišnjeg hadža - Sayyed Ali Khamenei

  • Embed Video

11608 Views


[Bosnian] Hajj Message 2015 - Poruka Lidera IR. Irana Povodom OvogodišNjeg HadžA - Sayyed Ali Khamenei
  • 24-09-2015
U ime Alaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na najbolje stvorenog biće, hazreti Muhammeda i njegovu časnu porodicu i cijenjene prijatelje i sve njegove sljedbenike do Posljednjeg dana. Neka je selam časnoj Ka\\\'bi, bazi jedinstva i... Show More >>