Vəhdət İslam dünyasının mühüm ehtiyacıdır - Ayətullah Xamenei - Farsi Subm English, Azeri

  • Embed Video

8013 Views


VəHdəT İSlam DüNyasıNıN MüHüM EhtiyacıDıR - AyəTullah Xamenei - Farsi Subm English, Azeri
  • 19-02-2016
theleadertalks.com