سید علی خامنه ای | آرزوی حاج قاسم | Farsi

  • Embed Video

7277 Views


سید علی خامنه ای | آرزوی حاج قاسم | Farsi
  • 24-06-2021
خدای متعال در قرآن از زبان مسلمان‌ها میگوید؛ ما یکی از دو حُسنیٰ را داریم؛ حُسنیٰ یعنی بهترین؛ یکی از دو بهترین را ما داریم. آن دو چه هستند؟ یکی‌اش پیروزی است،... Show More >>
theleadertalks.com