Kurani, mësimi i jetës - Imam Ali Khamenei - Albanian