ولادت ِامام علیؑ و امام تقیؑ پر مبارک باد! | امام خامنہ ای | Farsi Sub Urdu