شہید سلیمانیؒ کی ذاتی خصوصیات | امام سید علی خامنہ ای | Farsi sub Urdu