Dekreti (Fetva) i Liderit Suprem mbi perdorimin e armeve te shkaterrimit ne mase - Persian sub Albanian