دیدار جمعی از بانوان برگزیدہ کشور - Aytaullah Khamenei | 19 Apr 2014 - Farsi