[207] Hadith Explanation by Imam Khamenei | Hasab, Karam, Niyyah, and the Imam's Sunnah | Farsi Sub English